12-07-2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dotyczy budowy laboratorium CBR w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B=R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, projekt nr POIR.02.01.00-00-0197/19-00 pt. "Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego poprzez stworzenie laboratorium w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na rzecz sektora odzysku materiałowego surowców oraz sektora systemu wydobywczego".

Do pobrania

Pozostałe aktualności