Walcarka skośna

Walcowanie śrubowe odkuwek w walcarkach skośnych zaliczane jest do jednych       z wydajniejszych metod wytwarzania tego typu półfabrykatów. Charakteryzuje się wieloma zaletami, do których można zaliczyć między innymi niewielkie straty materiałowe, większą dokładność w stosunku do półfabrykatów kutych lub odlewanych, łatwą automatyzację oraz korzystny układ struktury, co wpływa na poprawę własności wytrzymałościowych oraz podniesienie trwałości tak ukształtowanych wyrobów. Proces kształtowania odkuwek w walcarkach skośnych realizowany jest bezpośrednio z pręta pomiędzy dwoma jednakowymi walcami     z bruzdami naciętymi na ich powierzchniach po linii śrubowej. Bruzdy rozdzielone są od siebie kołnierzami, które stopniowo zwiększają swoją szerokość i wysokość. Na ostatnich kołnierzach umieszcza się noże, które oddzielają ukształtowane odkuwki od łączących je mostków.

 

zapytaj o produkt

podobne produkty