Przenośnik taśmowy: ślizgowy, krążnikowo - ślizgowy, krążnikowy

Przenośniki taśmowe mają zastosowanie w liniach segregacyjnych jako podajniki sortownicze, bunkrowe lub kanaΠowe do transportu nadawy na różnym etapie wysortowywania. W pierwszym etapie procesu sortowania transportują nadawę o dużym ciężarze nasypowym tj. frakcja odpadów zmieszanych, frakcje mineralne wysiewane na przesiewaczach, po bardzo lekkie frakcje wysegregowane w kolejnych etapach sortowania typu papier, tworzywa sztuczne, folia.

zapytaj o produkt

podobne produkty