Narzędzia do produkcji kul o średnicy 70 mm przeznaczone na mielniki do młynów kulowych

Nowe narzędzia, które zostały opracowane w innowacyjnej technologii walcowania poprzeczno-klinowego znajdą zastosowanie w przemysłowych urządzeniach jakimi są walcarki poprzeczno-klinowe. Technologia ta zapewnienia wysoką dokładność i powtarzalności kształtów oraz wymiarów walcowanych wyrobów. Wysoka dokładność technologii walcowania pozwoli na zmniejszenie wielkości naddatków technologicznych na obróbkę wykańczającą do 0,5 mm. Natomiast całkowite wyeliminowanie wypływki oraz zmniejszenie do minimum skrajnych naddatków na walcowanym wyrobie pozwoli na zmniejszenie zużycia materiałów do 20% w stosunku do technologii kucia. Zastosowanie innowacyjnych narzędzi do wytwarzania kul o śr. 70 mm przeznaczonych na mielniki do młynów kulowych pozwoli użytkownikom końcowym na wytwarzanie kul z wydajnością 3-krotnie większą niż podczas kucia matrycowego oraz na zmniejszenie strat materiałowych (straty materiałowe w procesie walcowania wyniosą do 7%, tj. do 18 g na 1 kulę). Bardzo dużą zaletą technologii jest możliwość walcowania wielu wyrobów przy pomocy jednego zestawu narzędzi bez konieczności wymiany oprzyrządowania, co pozwala na podniesienie wydajności procesu i optymalizacji kosztów, a co za tym idzie uzyskanie przewagi konkurencyjnej odbiorcy takiego urządzenia.

zapytaj o produkt

podobne produkty