Mobilny wóz wielofunkcyjny MWW-ROBOKOP

Mobilny wóz wielofunkcyjny MWW-ROBOKOP jest urządzeniem przeznaczonym do uspawnienia wszelkich prac związanych z transportem materiałów, wydobyciem i odstawą urobku, przebudową tras kolejki podwieszanej, lutniociągu, zabudową łuków obudowy.

Budowa wozu i zastosowane rozwiązania umożliwiają prace MWW nawet w najbardziej wymagających i trudnych warunkach, a hydrostatyczny napęd 4x4 zapewnia doskonałą trakcję w każdym terenie. Szeroki asortyment osprzętu roboczego pozwala na dowolną konfigurację wozu, dostosowując go do potrzeb odbiorcy.

Mobilny wóz wielofunkcyjny może być stosowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych i metanowych, zaliczanych do stopnia "a", "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. MWW-ROBOKOP został zakwalifikowany do grupy I kategorii M2 ze względu na stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem (wg klasyfikacji dyrektywy 2014/34/UE).

zapytaj o produkt

podobne produkty