Manipulator do rabowania MDR-CZAPLA

Manipulator do rabowania MDR-CZAPLA jest urządzeniem służącym do demontażu łuków ociosowych obudowy chodnikowej. Urządzenie pozwala na bezpieczne zrabowanie łuku ociosowego obudowy bez konieczności przebywania ludzi w bezpośrednim sąsiedztwie w czasie rabowania. Konstrukcja urządzenia przystosowana jest do zabudowy na rynnie przenośnika zgrzebłowego podścianowego.

zapytaj o produkt

podobne produkty