Lutnia wirowa LW-SIGMA 800

Lutnia wirowa LW-SIGMA 800 przeznaczona jest do wentylacji podziemnych wyrobisk górniczych (np. kopalń węgla kamiennego, kopalń rud miedzi, itp.) w celu sterowania strumieniem powietrza w systemie wentylacji kombinowanej, zawierającym pomocniczy lutniociąg ssący z urządzeniem odpylającym. Podczas pracy lutnia wirowa usuwa metan nagromadzony w czole wyrobiska korytarzowego oraz zapobiega uderzeniu strumienia powietrza w ocios.

Lutnia wirowa LW-SIGMA 800 może być stosowana w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych i metanowych, zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Lutnia wirowa została zakwalifikowana do grupy I kategorii M2 ze względu na stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem (wg klasyfikacji dyrektywy 2014/34/UE).

zapytaj o produkt

podobne produkty