Górniczy zasilacz hydrauliczny GZH-HUMBAK

Górniczy Zasilacz Hydrauliczny jest mobilnym źródłem energii hydrostatycznej o napędzie elektrycznym i służy do napędu i sterowania odbiorników hydraulicznych.

GZH-HUMBAK może być stosowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych i metanowych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Urządzenie zostało zakwalifikowane do grupy I kategorii M2 ze względu na stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem (wg klasyfikacji dyrektywy 2014/34/UE).

zapytaj o produkt

podobne produkty