Firma

Systemowe wdrażanie nowych rozwiązań

o firmie

Spółka akcyjna SIGMA jest rodzinną firmą, która została założona 17 maja 1996 roku przez Jana Hajduka. Główna siedziba firmy znajduje się w  województwie lubelskim, w  miejscowości Barak koło Lublina. Ponadto na terenie Polski funkcjonuje Biuro regionalne SIGMA SILESIA w  Knurowie.

Podstawowym celem działalności spółki SIGMA S.A. jest  SYSTEMOWE WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ  w  zakresie projektowania oraz produkcji maszyn, urządzeń i kompleksowych technologii dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu oraz technologii przetwarzania odpadów. Decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2012 posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Wieloletnie doświadczenie, własne biuro konstrukcyjno-technologiczne, nowoczesny i rozbudowany park maszynowy, wysoce wykwalifikowana kadra oraz ścisła współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz uczelniami wyższymi umożliwia SIGMIE realizację nowatorskich rozwiązań, każdorazowo dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości produktów.

24

Lat na rynku

77

Patentów

16

Rynków

Łącząc wieloletnie doświadczenie oraz umiejętności precyzyjnej analizy wymagań naszych partnerów zapewniamy efektywność i  funkcjonalność proponowanych rozwiązań. Bardzo szeroki wachlarz produkowanych przez nas urządzeń pozwala nam na oferowanie złożonych systemów technologicznych związanych z szeroko rozumianym transportem różnego rodzaju materiałów, ich przenoszeniem a także pakowaniem.

Obszar działalności firmy w branży ochrony środowiska stanowią kompleksowe technologie oraz urządzenia do przetwarzania różnego typu odpadów, a  w  szczególności odpadów komunalnych. Parametry technologiczne projektowanych ciągów technologicznych dostosowujemy do indywidualnych parametrów wydajnościowych, warunków obiektów oraz oczekiwanych przez inwestora rezultatów końcowych. Linie technologiczne produkowane przez SIGMA S.A. znalazły zastosowanie w  wielu zakładach przetwarzających odpady w  Polsce. Nasze produkty posiadają stosowne i wymagane przepisami dokumenty, certyfikaty oraz dopuszczenia uprawniające do stosowania.

Maszyny i  urządzenia produkowane przez SIGMA S.A. pracują w  Rosji, Argentynie, Czechach, Turcji, Bośni, Kolumbii, Meksyku i  w wielu miejscach w Polsce. Jesteśmy uznawanym i  cenionym na rynku partnerem. Współpracujemy z wieloma firmami o  zasięgu globalnym takimi jak: CATERPILLAR, SANDVIK, FAMUR, REMONDIS.

 

zarząd

Paweł Hajduk

Paweł Hajduk

Prezes Zarządu

Krzysztof Lisiecki

Krzysztof Lisiecki

V-ce Prezes Zarządu

Wojciech Hajduk

Wojciech Hajduk

V-ce Prezes Zarządu

Dariusz Dudziński

Dariusz Dudziński

V-ce Prezes Zarządu

Jan Hajduk

Jan Hajduk

Załozyciel firmy, Prokurent

polityka jakości

Jakość to dla nas wartość, która stanowi o sukcesie naszej firmy na światowych rynkach.

sigma

Specjalizujemy się w projektowaniu, produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa oraz technologii przetwarzania odpadów dla ochrony środowiska.

Wszystkim naszym Klientom zapewniamy profesjonalną obsługę, terminową realizację oraz najwyższą jakość. Gwarancją spełnienia najwyższej jakości jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania norm:

 • PN-EN ISO 9001 Systemy Zarządzania Jakością
 • PN-EN ISO 3834-2 Wymagania Jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
 • PN-EN ISO 1090 Wymagania Jakości dotyczące spawania konstrukcyjnych elementów stalowych w klasach EXC1, EXC2

Nasza Polityka Jakości i cele to:

 • rozwój współpracy, budowa zaufania i podnoszenie poziomu satysfakcji Klientów,
 • utrzymanie wiodącej pozycji na rynku dzięki dostosowaniu się do potrzeb i oczekiwań Klientów,
 • wprowadzenie na rynek innowacji i nowości technologicznych,
 • spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawnych, norm i dyrektyw.

Powyższe cele realizujemy poprzez następujące działania:

 • tworzenie zespołów technicznych dla prawidłowej realizacji projektów,
 • monitorowanie procesów produkcyjnych, ich doskonalenie oraz przystosowanie do zmieniających się warunków technologicznych oraz zmieniających się wymagań Klienta,
 • zapewnineie Klientom serwisu na najwyższym poziomie oraz stosowanie zasady szybkiego reagowania na ich potrzeby,
 • stały rozwój metod, sposobów oceny i kontroli jakości,
 • współpracę ze sprawdzonymi i zaufanymi dostawcami,
 • systematyczne doskonalenie procesów organizacji i metod zarządzania,
 • podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości pracowników w zakresie jakości,
 • prowadzenie stałego monitoringu rynku i reagowanie na jego potrzeby,
 • wdrażanie najnowszych technologii i stosowanego sprzętu technicznego w oparciu o rozwój nauki i techniki,
 • okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki oraz założonych celów, jak też całego Systemu Zarządzania Jakością.

nagrody

cbr

CO TO JEST CBR?

Centrum Badawczo Rozwojowe to status wprowadzony na mocy Ustawy z dn. 29.07.2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Od 2008 oferowany przedsiębiorcom na mocy nowej Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dn. 30.05.2008 r. Celem nadawania statusu centrum badawczo-rozwojowego (CBR) jest rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz wzrost popytu na usługi B+R.

Zadaniem Centrum Badawczo - Rozwojowego  „SIGMA S.A.” jest oferowanie swoich usług na skalę światową w zakresie wykonywania innowacyjnych projektów, proponowania rozwojowych rozwiązań technicznych i technologicznych, jak również prowadzenie komercyjnej działalności laboratoryjnej. Śledząc główne trendy i nowości na rynku globalnym, spółka uczestniczy w wielu przełomowych przedsięwzięciach.

Inwestycja w kadry, poprzez zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych inżynierów, otwartych na nowe wyzwania, ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników, współpraca z uczelniami, instytucjami naukowymi i jednostkami samorządowymi oraz wypracowanie innowacyjnego myślenia, umożliwiają firmie „SIGMA S.A.” podejmowanie i realizację tematów ambitnych i nowatorskich.

 

 

Centrum realizuje kompleksowe rozwiązywanie problemów technicznych od koncepcji wstępnych, poprzez projektowanie, wykonanie prototypu, aż do przeprowadzenia badań w momencie uruchomienia urządzenia. Gwarantuje również skuteczność wdrażanych udoskonaleń oraz krótki czas realizacji zleconego zadania.

Firma „SIGMA S.A.” oprócz prowadzenia działań w celu zwiększania wartości swoich akcji bierze również udział w akcjach społecznych, m.in. współuczestniczy w kształceniu przyszłej kadry inżynieryjno-technicznej poprzez program praktyk studenckich.

Analizując potrzeby swoich klientów i poszukując najkorzystniejszych rozwiązań spółka kieruje się hasłem przewodnim: „EKSPANSJA INNOWACYJNOŚCI”, które towarzyszy jej na każdym etapie działania.

oferty pracy

Poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:
KONSTRUKTOR - AUTOMATYK

Miejsce pracy: Barak k. Lublina

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • Opracowanie założeń dla elektrycznych układów sterowania
 • Opracowanie założeń dla pneumatycznych układów sekwencyjnych
 • Dobór komponentów do elektrycznych układów sterowana, pneumatycznych układów sekwencyjnych
 • Wykonywanie schematów elektrycznych dla projektowanych układów sterowania
 • Wykonywanie schematów pneumatycznych dla projektowanych układów sekwencyjnych
 • Wykonywanie programu sterującego pracą urządzenia (TIA Portal)
 • Wykonywanie wizualizacji (Panele HMI, Stacje Operatorskie)
 • Wykonywanie diagramów funkcyjnych dla projektowanych urządzeń
 • Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zaprojektowanego układu sterowania
 • Opracowywane dokumentacji powykonawczej dla projektowanego układu sterowania
 • Udział przy uruchomieniu urządzeń
 • Wykonywanie napraw, przeglądów układów sterowania (wyjazdy serwisowe)

 

KOMPETENCJE ZAWODOWE:

 • Umiejętność planowania oraz organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Sumienność
 • Dyspozycyjność
 • Zaangażowanie
 • Dokładność, precyzja
 • Kreatywność

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

 • Doświadczenie w zakresie rysowana schematów elektrycznych – warunek konieczny
 • Doświadczenie w zakresie rysowana schematów pneumatycznych – warunek konieczny
 • Doświadczenie w zakresie doboru komponentów układu sterowania – warunek konieczny
 • Doświadczenie w zakresie doboru komponentów pneumatycznych układów sekwencyjnych – warunek konieczny
 • Doświadczenie w zakresie programowania sterowników PLC firmy Siemens
 • Wiedza umożliwiająca sprawną interpretację informacji technicznych zawarty na schematach elektrycznych i pneumatycznych – warunek konieczny
 • Podstawowa wiedza w zakresie budowy maszyn
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa maszyn
 • Znajomość programu: PC Schematic, Fluid Draw, Auto Cad, Tia Portal
 • Prawo jazdy Kat. B