Zakup specjalistycznych usług badawczo rozwojowych w zakresie opracowania nowego wyrobu w postaci narzędzi do produkcji kul o średnicy 60mm przeznaczonych na mielnik i do młynów kulowych szansą na wzrost konkurencyjności firmy Sigma S.A. na rynku krajowym