Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności firmy Hajduk Group Sp. z o.o. na jednolitym rynku europejskim poprzez rozbudowę bazy B+R oraz wdrożenie wyników prac B+R