Stworzenie zintegrowanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej