Rozwój firmy Sigma S.A. poprzez unowocześnienie Działu Konstrukcyjno-Projektowego