Prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia inowacyjnego rozwiązania silnika wiatrowego