OPRACOWANIE TYPOSZEREGU INNOWACYJNYCH MANIPULATORÓW DWÓCH TYPÓW LEKKIEGO I CIĘŻKIEGO DLA PRZEMYSŁU