Opracowanie technologii systemu przodkowego Feniks poprawiającego konkurencyjność wydobycia oraz bezpieczeństwo w kopalniach węgla kamiennego