Internacjonalizacja przedsiębiorstwa SIGMA S.A. poprzez przygotowanie do wdrożenia Modelu biznesowego Internacjonalizacji

Logo fundusze europejskie

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Tytuł projektu:
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa SIGMA S.A. poprzez przygotowanie do wdrożenia Modelu biznesowego Internacjonalizacji”

 

Wartość projektu:                                                                    407 034,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:                   294 400,00 zł
Uzyskane dofinansowanie:                                                    85 %
Data rozpoczęcia realizacji projektu:                                  01.06.2021 r.
Data zakończenia realizacji projektu:                                 31.12.2021 r.

 

Cel projektu:
Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy na rynkach międzynarodowych poprzez wprowadzenie manipulatorów przemysłowych na dwa nowe rynki zagraniczne – Rumunia i Bułgaria, czego efektem będzie wzrost udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego