Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
07-02-2018

Dotyczy: Dywersyfikacja produktowa firmy SIGMA S.A. poprzez opracowanie oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnych maszyn specjalnego przeznaczenia dla przemysłu kuźniczego oraz walcowni dostosowanych do konkretnych warunków oraz potrzeb użytkownika.

czytaj więcej

Paweł Hajduk nowym Prezesem Zarządu firmy Sigma S.A.
08-01-2018

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę kompletnego, gotowego do u ..
05-01-2018

Zapytanie dotyczące realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, działanie 3,7, projekt nr RPLU.03.07..00-06-0075/17-00

czytaj więcej

Pierwsze Grand Prix Działu Konstrukcyjnego
13-11-2017

W piątek 10 listopada b.r. odbył się pierwszy turniej wyścigów na gokartach dla Działu Konstrukcyjnego firmy Sigma S.A.

czytaj więcej

Podpisanie listu intencyjnego przez JSW S.A., JSW Innowacje S.A. oraz Sigma S.A.
27-10-2017

W dniu 27 października 2017 r. w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. spotkali się przedstawiciele Zarządów JSW S.A., JSW Innowacje S.A. oraz Sigma S.A.

czytaj więcej

Spotkanie Stowarzyszenia Kreatywnych Inżynierów z Europosłem Krzysztofem Hetmanem
23-10-2017

W dniu 20 października 2017r. członkowie Stowarzyszenia Kreatywnych Inżynierów spotkali się z Europosłem, Panem Krzysztofem Hetmanem. Wybrany w naszym regionie kandydat do Parlamentu Europejskiego na lata 2014-2019, przedstawił słuchaczom informacje na temat struktur oraz schematu działania Unii Europejskiej oraz odpowiedział na wiele szczegółowych pytań dotyczących prac w/w instytucji.

czytaj więcej

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
10-10-2017

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego opracowania innowacyjnej technologii walcowania śrubowego ze spęczaniem kul wytwarzanych z wsadów o średnicy mniejszej od średnicy kuli.

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE
28-09-2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu innowacyjnej technologii walcowania śrubowego ze spęczaniem kul wytwarzanych z wsadu o średnicy mniejszej od średnicy kuli.

czytaj więcej

Usługi doradcze w zakresie innowacji dla SIGMA S.A. w celu wdrożenia innowacji technologicznej procesowej
18-09-2017

Od 01.06.2017 r. Sigma S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "Usługi doradcze w zakresie innowacji dla Sigma S.A. w celu wdrożenia innowacji technologicznej procesowej" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

czytaj więcej

Stworzenie zintegrowanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej
14-09-2017

Od 01.06.2017r. Sigma S.A., po połączeniu się z Hajduk Group Sp. z o.o., realizuje projekt partnerski, w którym jest Partnerem wiodącym, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "Stworzenie zintegrowanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej".

czytaj więcej

Wczytaj kolejne aktualności